Cao Đẳng Y Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

{NEW}: Công nhận trình độ Tiến sĩ với giảng viên là bác sĩ chuyên khoa II


Điểm mới trong thông tư mới nhất của Bộ GD&ĐT là sẽ công nhận trình độ Tiến sĩ với giảng viên là BS chuyên khoa II và thạc sĩ với giảng viên là bác sĩ chuyên khoa I.

công nhận trình độ tiến sĩBác sĩ chuyên khoa II sẽ được tính trình độ tương đương với Tiến sĩ

Bộ GD&ĐT mới ban hành lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Cụ thể, những giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành đào tạo được tính như những giảng viên có bằng Tiến sĩ; giảng viên đã có bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I, bằng nội trú sẽ được tính như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Song song, Dự thảo cũng lấy ý kiến về việc công nhận chức danh cho những giảng viên thuộc nhóm ngành nghệ thuật. Giảng viên là nghệ sĩ nhân dân có bằng Đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo sẽ được tính như giảng viên có trình độ tiến sĩ. Giảng viên là nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến chỉ tiêu tuyển sinh đại học của các trường được xác định dựa trên số lượng giảng viên cơ hữu; quy mô đào tạo sẽ được dựa vào tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường.

Cụ thể, nếu tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xin được việc làm trong vòng 1 năm đạt từ 90% trở lên và có sinh viên bị sàng lọc thì sau khi xác định chỉ tiêu theo quy chế chung còn được xác định tăng chỉ tiêu thêm không quá 25% số trung bình cộng của sinh viên bị sàng lọc trong 4 năm trước liền kề năm tuyển sinh. Nếu cơ sở đào tạo chưa đủ 4 năm có sinh viên tốt nghiệp thì tính số trung bình cộng sinh viên bị sàng lọc của các khóa đã tốt nghiệp.

>>> Liệu ngày mai công lý có đến với Công Lương?

>>> Thai phụ nguy kịch không đủ tiền mổ, bác sĩ "cứu người trước đã, tính sau"