Cao Đẳng Y Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đầu tháng 3/2019 sẽ bắt đầu áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử


Bộ Y tế sẽ bắt đầu áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử từ ngày 1/3/2019 nhằm mục đích phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của con người được tốt hơn.

hồ sơ bệnh án điện tửNgười dân không phải mang theo hồ sơ giấy nếu áp dụng hs bệnh án điện tử

Theo đó, thông tư số 46/2018/TT-BYT chỉ rõ từ ngày 1/3/2019, Bộ Y tế sẽ thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử đối với tất cả các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh thuộc sự quản lý của Bộ, bao gồm hồ sơ bệnh án ngoại trú, nội trú và các loại khác.

Việc lập và quản lý sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh được quy định theo Luật khám chữa bệnh. Nguyên tắc tổ chức thực hiện là mỗi bệnh nhân chỉ có một mã số lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở nhất định. Hồ sơ này phải đáp ứng được các tiêu chí như: ghi đầy đủ những nội dung tương tự như hồ sơ trên giấy; phải có chữ ký sổ của người chịu trách nhiệm trước thông tin được lưu vào HS điện tử; phải tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư theo quy định tại mục 2, Chương II, luật An toàn thông tin mạng. Khi đáp ứng đủ những yêu cầu đó, cơ sở khám chữa bệnh có quyền sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử.

Thời gian tối đa để cập nhật thông tin trên hồ sơ bệnh án điện tử là 12 giờ, tính từ khi có y lệnh khám và điều trị bệnh. Những trường hợp nào gặp trục trặc về công nghệ thông tin hay thời gian khám chữa bệnh kéo dài thì việc cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử không quá 24 giờ.

Thông tư  cũng nói rõ, Thủ trưởng của các cơ sở khám, chữa bệnh cần chủ động lên kế hoạch đồng thời triển khai thực hiện theo đúng quy định mà Bộ Y tế đã đề ra.

Việc tạo lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ giấy; chuyển tải hình ảnh Y tế thay cho in phim và lưu trữ kết quả xét nghiệm thay cho in giấy được Thủ trưởng của cơ sở khám chữa bệnh quyết định trên cơ sở kết quả tư vấn của Hội đồng chuyên môn hoặc đơn vị tư vấn độc lập.

Tuy nhiên, trước khi tiến hành thực hiện, Thủ trưởng cần thông báo bằng văn bản với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và trang thông tin điện tử của Cục công nghệ thông tin.

Lộ trình thực hiện được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 2019 – 2023: nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ sở khám chữa bệnh hạng I trở lên đồng thời căn cứ vào nhu cầu cũng như năng lực thực tế để chuẩn bị những điều kiện cần thiết rồi triển khai hồ sơ bệnh án điện tử khi đủ yêu cầu.

Giai đoạn 2024 – 2028: áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc; đơn vị nào chưa triển khai phải có lý do chính đáng và  báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý trực thuộc (cơ sở trực thuộc Bộ Y tế thì phải báo cáo với Bộ Y tế, trực thuộc sở thì phải báo cáo với sở) hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

>>> Liệu ngày mai công lý có đến với Công Lương?

>>> BV đa khoa tỉnh Quảng Trị cứu nạn nhân ngộ độc rượu bằng cách…truyền 15 lon bia