Cao Đẳng Y Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đề thi thử Đại Học môn Vật lý lần 1 trường THPT Quỳnh Lưu


Ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 và 10% kiến thức chương trình lớp 11 và không có kiến thức chương trình lớp 10.

  • Mức độ nhận biết chiếm khoảng 35%, chủ yếu thuộc chương trình lớp 12
  • Mức độ thông hiểu chiếm khoảng 37.5%, toàn bộ các câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 đều thuộc mức độ thông hiểu, không có vận dụng hay vận dụng cao.
  • Mức độ vận dụng và vận dụng cao chủ yếu thuộc 5 chương đầu của chương trình lớp 12, trong đó vận dụng cao chiếm khoảng 10%

Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch sưu tầm đề thi thử đại học của trường THPT Quỳnh Lưu 1 gửi tới các sĩ tử 2k1.

đề thi môn Vật Lý trường Quỳnh Lưuđề thi môn Vật Lý trường Quỳnh Lưuđề thi môn Vật Lý trường Quỳnh Lưuđề thi môn Vật Lý trường Quỳnh Lưuđề thi môn Vật Lý trường Quỳnh Lưu

>> THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH NĂM 2019 <<