Cao Đẳng Y Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Sinh viên buộc thôi học vì nhờ người thi hộ?


Vừa qua, Trường Đại học Nông lâm TPHCM đã đưa ra quyết định đình chỉ, buộc thôi học đối với sinh viên nhờ người thi hộ.

thi hộ bị đình chỉ học

Trường hợp cá biệt bị buộc thôi học

Cụ thể có 19 sinh viên vi phạm nội quy, quy chế nhà trường năm học 2018 – 2019, trong đó có 18 người bị đình chỉ một năm còn 1 người bị đuổi học do phạm quy nhưng lại có thái độ trắng trợn, không hợp tác khi bị phát hiện, lập biên bản và mời lên khoa làm việc.

thi hộ

Quyết định xử lý sinh viên vi phạm của nhà trường

Về mức kỷ luật thì nhà trường quy định rất rõ: nhờ người thi hộ lần đầu sẽ bị đuổi học 1 năm, tái phạm sẽ buộc thôi học. Trong thời gian bị đình chỉ, nếu sinh viên biết ăn năn hối lỗi, rèn luyện tốt được địa phương và khoa xác nhận thì nhà trường mới xem xét về việc chấm dứt kỷ luật, nếu là cá biệt thì nhà trường sẽ áp dụng mức phạt riêng.

Nhà trường đã thông báo quyết định này đến đông đảo sinh viên trong và ngoài trường nhằm giáo dục ý thức của các bạn trong việc chấp hành nghiêm chỉnh nội quy. Trước đó vào năm học 20016 – 2017, trường từng buộc thôi học 15 sinh viên vì nhờ người thi hộ lấy chuẩn đầu ra tiếng anh.

Nguồn: caodangykhoaphamngocthach.com