Cao Đẳng Y Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi tốt nghiệp THPT


 
Ảnh minh họa

Tại Phú Thọ, thông tin từ ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc sở GD&ĐT, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kỳ thi; tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan liên quan phối hợp tuyên truyền và tổ chức kỳ thi.

Cùng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi, sở GD&ĐT Phú Thọ cũng chú trọng chỉ đạo nhà trường tổ chức dạy học đúng, đủ chương trình; tổ chức ôn tập cho học sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trong việc hoàn thành chương trình, hồ sơ và điều kiện dự thi của học sinh; chỉ đạo  đơn vị hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi, tránh để thiệt thòi cho thí sinh.

Theo ông Phùng Quốc Lập, những công việc quan trọng khác được chú trọng triển khai là xây dựng phương án tổ chức Hội đồng thi; tổ chức các Điểm thi đúng quy định phù hợp với điều kiện của địa phương. Chỉ đạo, các đơn vị đặt địa điểm thi rà soát cơ sở vật chất, điều kiện để tổ chức coi thi tại điểm thi. Tiếp tục rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất để bảo đảm tổ chức tốt kỳ thi tại địa phương. Đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền về kỳ thi tới học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội biết để ủng hộ, cùng với ngành Giáo dục tổ chức thành công kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công, ông Phùng Quốc Lập cho biết, sở GD&ĐT cần tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục để tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy định của Quy chế thi. Cùng với đó, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi về Quy chế và quy định tổ chức kỳ thi của Bộ GD&ĐT.

"Cũng cần tổng kết, đánh giá về tổ chức kỳ thi năm 2019 nhằm khắc phục tồn tại, rút kinh nghiệm. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan, đặc biệt là với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh,... trong thanh tra, kiểm tra, giám sát và bảo vệ an ninh, trật tự tổ chức kỳ thi.

Đồng thời, thực hiện rà soát đội ngũ tham gia tổ chức kỳ thi: Tham gia Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi; chọn cử cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm và có trách nghiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, chuẩn bị kinh phí bảo đảm đầu tư trang thiết bị phục vụ tổ chức thi" – ông Phùng Quốc Lập cho biết thêm.

Các Trường cao Đẳng Dược Hà Nội tổng hợp