Cao Đẳng Y Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Tiết học ngoài nhà trường mang đến cho học sinh những trải nghiệm mới


Để giúp học sinh THPT có nhiều trải nghiệm thực tế sau những bài học trên lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một số hoạt động trong kế hoạch triển khai học 2018 - 2019.


Tiết học ngoài nhà trường mang đến cho học sinh những trải nghiệm mới

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quy định, các tài liệu sẽ sử dụng trong chương trình “Tiết học ngoài nhà trường” phải được Sở thẩm định và thông qua. Tất cả những vấn đề thay đổi và tài liệu sử dụng trong chương trình tiết học ngoài nhà trường phải được sự thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố và Sở Giáo dục.

Tuy nhiên, để có thể đảm bảo tính thống nhất khi thực hiện chương trình “Tiết học ngoài nhà trường”, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị thực hiện phải tự xây dựng một chương trình riêng và nộp báo cáo về Sở trước 30 ngày để xem xét và kiểm tra xem những hoạt động được tổ chức trong chương trình có phù hợp với độ tuổi học sinh hay không.


Sau khi học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập sẽ được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tiễn

Chương trình "Tiết học ngoài nhà trường" được tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích giáo dục, nếu muốn phối hợp thực hiện những hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong chương trình này thì các trường THPT, THCS và các đơn vị lữ hành phải có nội dung liên quan tới chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Bên cạnh đó phải xây dựng phương án kiểm tra đánh giá phải gửi toàn bộ chương trình, kế hoạch thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo phải kiểm tra trước nội dung, đối tượng và số lượng người tham gia trước 30 ngày diễn ra hoạt động.


Một số cơ sở đào tọa đã áp dụng chương trình này và mang lại hiệu quả rất cao

Trong thời gian vừa qua, đã có một số cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình này và mang lại hiệu quả rất tốt. Chương trình tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên sẽ được triển khai từ ngày 1/10 với khoảng hơn 20 chủ đề từ lớp 6 cho đến lớp 12 của bộ môn Sinh học – Nông nghiệp.

Bắt đầu từ ngày 20.9 chương trình cho bộ môn Sinh học và Nông nghiệp THCS và THPT trong chương trình giáo dục phổ thông đã được triển khai với hai nội dung dành cho học sinh các lớp 6, 7, 9, Công nghệ lớp 7 đối với THCS và Công nghệ lớp 10, Sinh học 10, 11, 12, nghề nông nghiệp đối với THPT.

Sau khi học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập sẽ được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm trong chương trình như: thu hoạch nông sản, cấy lúa bậc thang, các chương trình rèn luyện kỹ năng đáp ứng được phát triển kỹ năng, năng lực của học sinh.


Các đơn vị muốn phối hợp thực hiện phải có nội dung liên quan tới chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Củ Chi xây dựng chương trình học tập trải nghiệm bộ môn Sinh và Nông nghiệp với định hướng Giáo dục STEM.

Học sinh sẽ được tham gia các chương trình trải nghiệm, nghiên cứu về Công nghệ Nông nghiệp tự động; Công nghệ nuôi cấy mô thực vật; Kỹ thuật trồng nông sản trên các cá thể khác nhau để đạt được năng suất cao nhất…

Nguồn: Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch