Cao Đẳng Y Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp năm 2021


Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức chốt phương án thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2021. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cơ bản giữ ổn định như năm trước.

Bộ GD&ĐT chính thức ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Việc “chốt” được các phương án thi và xét tuyển giúp thí sinh an tâm, tập trung cho việc học, ôn tập, đăng ký xét tuyển và tạo tâm lý tốt cho thí sinh, phụ huynh, giáo viên để chuẩn bị bước vào kỳ thi.

Chính thức có phương án thi tốt nghiệp năm 2021

Theo Thông tư, về cơ bản kỳ thi giữ ổn định, chỉ sửa đổi, bổ sung liên quan đến một số điểm mới liên quan tới cộng điểm khuyến khích và quy định về chế tài đối với thí sinh.

thi-sinh-can-nam-ro-quy-che-thi-tot-nghiep

Thí sinh cần nắm rõ quy chế thi tốt nghiệp

Cụ thể như về kỹ thuật gồm đến hội đồng thi, xếp phòng thi; sử dụng thiết bị, ban chấm thi, thanh tra kiểm tra bài thi, đình chỉ thi.

Trong quy chế sửa đổi, bổ sung thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố cụ thể như sau:

- Không tuân thủ hướng dẫn thi có thể bị đình chỉ thi.

- Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ.

- Thí sinh có hạnh kiểm yếu năm trước thi lại phải có xác nhận của địa phương.

- Thí sinh được bảo lưu điểm của bài thi độc lập.

- Xét điểm khuyến khích với các thí sinh: Đạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lý, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT.

Thí sinh đã dự thi dủ các bài thi/môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo.

- Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra về khi hết thời gian thi.

5 bài thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có 5 bài thi gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi bốn bài thi gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi ba bài thi gồm hai bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Điều kiện dự thi, học sinh phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

thi-sinh-tham-gia-thi-tot-nghiep-thpt

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT

Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước: phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5 điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước đo bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định.

Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Quy định cụ thể hơn về đình chỉ thi

Theo quy chế thi năm nay, những lỗi dẫn tới việc bị đình chỉ thi được bổ sung, cụ thể hơn. Những thí sinh không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển về phòng chờ và trong thời gian ở phòng chờ cũng bị đình chỉ thi. Đây là điểm mới được bổ sung năm nay.

Bên cạnh đó, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm một trong các lỗi sau đây:

  • Mang vật dụng trái phép theo quy định tại vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ.
  • Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.
  • Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi
  • Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi
  • Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ.
  • Có hành động gây gỗ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác
  • Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thin gay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực khi hết thời gian của buổi thi.
  • Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộc các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.

Theo Trường Cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp