Cao Đẳng Y Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD  số 4 có đáp án chính xác


Trong bài viết hôm nay, ban tư vấn tuyến sinh Cao đẳng Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp và chia sẻ Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD  số 18 được các thầy cô giáo bộ môn GDCD xây dựng sát với kiến thức đã học, tương tự với cấu trúc đề của các năm trước. Các em học sinh cùng tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD của Học tốt nhé.

Đề thi

Câu 1. Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người:

A. Bắt giam người khi người này có người thân vi phạm pháp luật.
B. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật
C. Bắt, giam, giữ người khi người này đang nghiện ma tuý.
D. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.

Câu 2. Thế nào là vi phạm hình sự?
A. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.          
B. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
C. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.                              
D. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Câu 3. Khi công dân giao kết được một hợp đồng lao động, có nghĩa là:

A. Có việc làm ổn định.                                          
B. Có vị trí đứng trong xã hội
C. Bắt đầu có thu nhập                                            
D. Xác lập được một quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh

Câu 4 . Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tựnhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là gì

A. Tác động                 
B. Lao động                    
C. Sản xuất          
D. Sản xuất của cải vật chất

Câu 5 .Tìm câu phát biểu sai

A. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyềnhoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
B. Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên tinh thần tôn trọng phápluật, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo được Nhà nước bảo đảm
C. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảođảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.
D. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận, được hoạt động khi đóng thuế hàng năm

Câu 6. Công an xã bắt người bị nghi là lấy trộm xe đạp là hành vi xâm phạm:

A. Thân thể của công dân.                                                
B. Danh dự và nhân phẩm của công dân.
C. Tính mạng, sức khoẻ của công dân.                         
D. Tinh thần của công dân.

Câu 7. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng chỉ phát sinh và được pháp luật bảo vệ sau khi họ

A. Hai người chung sống với nhau
B. Được gia đình hai bên và bạn bè thừa nhận
C. Được UBND phường, xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 
D. Được tòa án nhân dân ra quyết định

Câu 8. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào

A. Thế kỷ XII                                  
B. Thế kỷ XIX        
C. Thế kỷ XVIII                             
D. Thế kỷ XXI

Câu 9. Quyền bầu cử của công dân được hiểu là 

A. Mọi người đều có quyền bầu cử
B. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử
C. Công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôngiáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử theo quy định của pháp luật
D. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự có quyền bầu cử 

Câu 10. Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủcông sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát hiện của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?

A. Công nghiệp hoá.        
B. Hiện đại hóa                      
C. Cơ khí hóa    
D. Thương mại hóa

Câu 11. Ông A tổ chức buôn ma túy. Hỏi ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

A. Trách nhiệm hình sự         
B. Trách nhiệm kỷ luật             
C. Dân sự        
D. Hành chính

Câu 12. Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nócho phù hợp với mục đích của con người được gọi là gì?

A. Đối tượng lao động                                                             
B. Công cụ lao động 
C. Sản phẩm tự nhiên                                                              
D. Tư liệu sản xuất

Câu 13. Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là gì?

A. Pháp luật có tính bắt buộc chung                                        
B. Pháp luật có tính quy phạm
C. Pháp luật có tính quyền lực                                                  
D. Pháp luật có tính quyền lực, quy phạm chung

Câu 14. Một học sinh lớp 11 (16 tuổi) chạy xe gắn máy trên 50cm3ra đường (có đội mũbảo hiểm) được xem là:

A. Không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình   
B. Không vi phạm pháp luật vì thực hiện quyền tự do đi lại
C. Vi phạm pháp luật vì chưa có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý 
D. Không vi phạm vì có đội mũ bảo hiểm theo quy định

Câu 15. Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiệnđại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

A. Công nghiệp hoá.    
B. Hiện đại hóa
C. Cơ khí hóa    
D. Thương mại hóa

Câu 16. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh niên đủ 18 tuổi thực hiệnnghĩa vụ quân sự,... là hình thức:

A. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý                           
B. Không làm những điều pháp luật cấm
C. Thi hành pháp luật                                                                       
D. Thực hiện đúng đắn các quyền hợp pháp

Câu 17. Các phương pháp điều chỉnh của pháp luật lao động là

A. Thoả thuận, mệnh lệnh, thông qua các tổ chức đại diện hợp pháp 
B. Tuỳ theo hai bên chủ thể quan hệ pháp luật lao động
C. Thông qua các tổ chức đại diện của 2 bên chủ thể quan hệ lao động
D. Phương pháp bình đẳng và phương pháp mệnh lệnh

Câu 18. Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế như thế nào 

A. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất                       
B. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
C. Kinh tế xã hội chủ nghĩa                                             
D. Kinh tế nhiều thành phần.

Câu 19. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào được xem là theo tôn giáo?

A. Thờ cúng các anh hùng liệt sĩ                              
B. Thờ cúng đức chúa trời 
C. Thờ cúng tổ tiên, ông, bà.                                    
D. Thờ cúng ông Táo. 

Câu 20. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì?

A. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.
B. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.
C. Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.
D. Sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất

Câu 21. Nguyên nhân dẫn dến sự thay đổi từ chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội
khác là gì?

A. Thay đổi phương thức sản xuất.    
B. Khởi nghĩa vũ trang
C. Phát triển xã hội    
D. Tranh giành quyền lực

Câu 22. Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở đặc điểm nào?

A. Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị
B. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
C. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp 
D. Cả A,B,C

Câu 23. Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

A. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động           
B. Giai cấp chiếm đa số trong xã hội
C. Giai cấp công nhân                                                                             
D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân

Câu 24. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồngnhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử khi có ngày sinh là bao nhiêu?

A. 23/5/1994.    
B. 24/5/1993.    
C. 27/5/1992.    
D. 26/5/1993

Câu 25. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?

A. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân                                                       
B. Giai cấp công nhân
C. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động                               
D. Người thừa hành trong xã hội

Câu 26. Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận ……… giữa tập thể người lao động với
người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của
hai bên trong quan hệ lao động.

A. Bằng miệng    `    
B. Cả A và C đều sai
C. Bằng văn bản    
D. Cả A và C đều đúng

Câu 27. Yếu tố quyết định dẫn đến sự thay đổi của chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội
khác là yếu tố nào sau đây?

A. Phương thức sản xuất    
B. Lực lượng sản xuất
C. Quan hệ sản xuất.    
D. Công cụ lao động

Câu 28. Sự thay đổi của các hình thái kinh tế - xã hội theo chiều hướng nào?

A. Từ thấp đến cao    
B. Từ cao đến thấp
C. Thay đổi về trình độ phát triển    
D. Thay đổi về mặt xã hội

Câu 29. Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu

A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện                         
B. Là hành vi trái pháp luật
C. Lỗi của chủ thể.
D. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện

Câu 30. Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai diễn ra vào thời gian nào?

A. Thế kỉ XIX.    
B. Thế kỉ XX.
C. Thế kỉ XXL    
D. Thế kỉ XVIII

Câu 31. G mượn sách tham khảo của V đã lâu mà chưa trả. Khi cần dùng sách, G đã tự ý vàonhà V để tìm nhưng bị em của V mắng chửi và đuổi về. G đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về tài sản    
B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự    
D. Được bảo vệ quan điểm cá nhân

Câu 32. Cửa hàng của anh A được cấp giấy phép bán mắt kính. Nhận thấy nhu cầu về ốpđiện thoại di động trên thị trường tăng cao nên anh A đăng kí bán thêm mặt hàng này. Anh A đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Tự do tuyển dụng chuyên gia                                              
B. Thay đổi loại hình doanh nghiệp
C. Tích cực nhập khẩu nguyên liệu.                                        
D. Chủ động mở rộng quy mô

Câu 33. Tèo thường xuyên nghỉ việc không lí do, khi bị lãnh đạo nhắc nhở anh đã không rútkinh nghiệm mà còn tỏ thái độ bất cần. Anh Tèo phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hình sự    
B. Hành chính.    
C. Dân sự.    
D. Kỉ luật.

Câu 34. Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành kĩ sư nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm.

A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung nào dưới đây
A. Học theo chỉ định    
B. Học vượt cấp, vượt lớp
C. Học thường xuyên, liên tục.    
D. Học bất cứ ngành, nghề nào

Câu 35. Anh B nhờ vợ thay mình đi bỏ phiếu bầu cử nhưng vợ anh đã từ chối. Vợ anh A
không vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Gián tiếp.    
B. Đại diện.    
C. Ủy quyền.    
D. Trực tiếp

Câu 36. Cơ sở kinh doanh karaoke của chị A thường xuyên hoạt động quá giờ quy định là vi
phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Kỉ luật.    
B. Hành chính.    
C. Dân sự.    
D. Hình sự

Câu 37. Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngânsách nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

A. Chủ tịch xã và ông K                                                                        
B. Người dân xã X và ông K
C. Chủ tịch và người dân xã X                                                            
D. Kế toán M, ông K và người dân xã X

Câu 38. Thấy chị M thường xuyên đi làm về muộn, nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khenthưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị B nghi ngờ chị M có quan hệ tình cảm với giám đốc K, nên đã báo cho vợ giám đốc biết. Do ghen tuông, vợ giám đốc yêu cầu trưởng phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Nể vợ, giám đốc K ngay lập tức sa thải Chị M. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?

A. Vợ giám đốc K, trưởng phòng P và chị M                                   
B. Giám đốc K và chị M
C. Vợ chồng giám đốc K, trưởng phòng P                                         
D. Giám đốc K, trưởng phòng P và chị M

Câu 39. Chị K nhặt được thư do bưu tá làm rơi, trên đường về nhà chị mở ra xem rồi nhờ anh X sao để đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung này đã được anh V chia sẻ lên trang tin cá nhân. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

A. Chị K và anh X                                                                         
B. Bưu tá, chị K và anh X       
C. Bưu tá, chị K, anh X và anh V                                                  
D.Bưu tá và chị K

Câu 40. Giả thiết trên thị trường có ba nhà sản xuất bút bi. Nhà sản xuất A một giờ côngnhân sản xuất được 04 cái. Nhà sản xuất B một giờ công nhân sản xuất được 05 cái, Nhà sản xuất C một giờ công nhân sản xuất được 06 cái. Vậy thời gian lao động xã hội cần thiết trong trường hợp này là?

A. Một giờ công nhân sản xuất được 5 cái                                    
B. Một giờ công nhân sản xuất được 6 cái
C. Một giờ công nhân sản xuất được 4 cái                                    
D. Một giờ công nhân sản xuất được 3 cái

Đáp án mã đề 18 thi thử GDCD THPTQG

1.D 2.C 3.D 4.D 5.D 6.A 7.C 8.C 9.C 10.A
11.A 12.A 13.D 14.C 15.B 16.C 17.A 18.A 19.B 20.B
21.A 22.D 23.C 24.C 25.C 26.D 27.A 28.C 29.D 30.A
31.B 32.D 33.D 34.D 35.D 36.B 37.B 38.A 39.A 40.A

Với nội dung chi tiết và đáp án Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD có đáp án chính xác được tổng hợp ở trên, chắc hẳn các em đã có thêm những kiến thức, kĩ năng làm đề mới cho môn học này. Ngoài môn GD-CD các thầy cô còn tổng hợp đề thi thử các môn học khác giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt mỗi ngày.