Cao Đẳng Y Dược TPHCM - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Thông báo về lịch học trực tiếp tại trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch


Sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng dịch Covid-19, đến nay tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, hiện TP.HCM đã đạt cấp độ 1 (vùng xanh). Hôm nay trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo tới các em về việc đi học trực tiếp của sinh viên.

Căn cứ theo Công văn số 324/UBND-VX ngày 28/01/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bạn Thành phố;

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid - 19 và tình hình thực tế Nhà trường;

Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn và sinh viên các nội dung như sau:

Thông báo về lịch học trực tiếp tại trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Tiến độ lịch dạy và học của tất cả các lớp sẽ tiếp tục thực hiện theo Thời khoá biểu của nhà trường đã ban hành. Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch yêu cầu các đơn vị và học sinh, sinh viên trong toàn trường phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

Sinh viên và CBGVCNV tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid bắt buộc đeo khẩu trang khi đi học, ngoài phạm vi trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh cá nhân.

Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở khi đến trường, các em vui lòng báo cho GVCN biết để kịp thời xử lý điều trị. Khi hết bệnh thì sinh viên mới đến trường để tiếp tục học

Đối với sinh viên ở tất cả các khóa, Nhà trường đề nghị tiếp tục theo dõi thông báo của nhà trường. Tùy tình hình diễn biến thực tế, Nhà trường sẽ có thông báo mới khi cần thiết.

Nhà trường đề nghị tất cả các phòng, khoa, bộ môn và sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên để đảm bảo việc dạy học của Nhà trường đạt kết quả tốt.

Nhà trường yêu cầu, tất cả cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của nhà trường, đặc biệt thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo Y tế”.

Trân trọng./.